Windows XP Mode 1.3.7600.16422

Windows XP Mode 1.3.7600.16422

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 27 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Windows XP Mode là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.508 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows XP Mode là 1.3.7600.16422, phát hành vào ngày 06/04/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/07/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3.7600.16422, được sử dụng bởi 63 % trong tất cả các cài đặt.

Windows XP Mode đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows XP Mode đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows XP Mode!

Cài đặt

người sử dụng 1.508 UpdateStar có Windows XP Mode cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản